Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odstoupení od smluv.

24. 5. 2009

CALLPA s.r.o.                                                                  ………….

Budovatelů 2957                                                               ………….

434 01 Most                                                                      ………….

 

Věc: Opakované zaslání dopisů o odstoupení od smluv.

 

Dne …………. jsem se zúčastnila tzv. prezentace Vaší firmy na které hned následně došlo k podpisu dvou na sobě nezávislých smluv. Tou první je tzv. registrační formulář Vaší společnosti, který zásadně odporuje jakýmkoli pravidlům,které stanoví zákon o pracovních smlouvách všech typů.  Žádným způsobem neřeší způsob spolupráce, tedy i zaměstnání u Vás, protože není v souladu se zákoníkem práce. Zároveň došlo k podepsání další smlouvy, která má název: Závazná objednávka letáků, která musí souviset se smlouvou o pracovním poměru. Smlouva o pracovním poměru neexistuje ať už na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr či smlouvu o provedení práce. Objednávání letáků jen z čiré snahy z vaší strany o výdělek pro Vás, který není podložen žádnými protislužbami je nesmysl. Každá smlouva a každá nabídka pracovní příležitosti včetně musí být v souladu s dobrými mravy. Jak jsem zjistila z mailových ohlasů i z vyjádření některých Vámi uvedených tzv. spolupracujících institucí, nejde ani tak o spolupráci, ale spíše o snahu zbohatnout jiným způsobem. Například tím, že vnutíte tzv. spolupracovníkům nákup letáků jejichž smysl je naprosto nulový. Považuji tedy podepsanou směnku za jednání neférové, protizákonné a spolu s tzv. registrační smlouvou i smlouvou o letácích neslučitelné s dobrými mravy a nemyslnými   paskvily, které neodpovídají žádnému zákonu ČR včetně Zákoníku práce. Vy mě vlastně nezaměstnáváte, Vy ze mě pouze chcete dostat 30 000 za letáky, které jsou naprosto k ničemu. Vaše poskytování služeb je zatím v podstatě nedoložitelné. Ve srovnání s jinými podobnými institucemi jde spíše jen o získání ne spolupracovníků, ale jejich peněz. Ve Vašich  nabídkách na netu se hovoří o spolupráci. Tento pojem může existovat jenom v souladu s platnými předpisy a zákoníkem práce. U nás nikdo nemůže vydělávat peníze bez toho, aby neplatil daně či zdravotní pojištění, tedy může existovat pouze nějaká pracovní smlouva nebo práce na ŽL. Práce načerno u nás je protizákonná. I VP musí mít nějakou smlouvu. Nic takového od Vás nemám.

Jelikož je mnoho dalších skutečností, které jsem posléze objevila o způsobu jakým se Vaše firma dostává přes tzv. Vaše spolupracovníky k penězům jsem nucena Vám sdělit toto:  Dnešním dnem tj.  ………….8 odstupuji od tzv. registrační smlouvy i od smlouvy, která má název ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA LETÁKŮ. Již Nejvyšší soud rozhodl o tom, že každá smlouva musí být formulovaná tak, aby bylo zřejmé, že je možné z ní v určitém časovém horizontu odstoupit. Zároveň objednávka letáků musí být v návaznosti na smlouvu o pracovní činnosti a nemůže být braná jako samostatná kde by si někdo objednával letáky je pro Vaše krásné oči.

Tímto Vám nabízím smírné řešení a žádám Vás o zaslání mnou podepsané směnky na nákup letáků a zrušení tzv. registračního formuláře a objednávky letáků, které jsem Vám podepsala . Pokud na tuto nabídku nepřistoupíte předám celou záležitost Ministerstvu financí, Svazu spotřebitelů a ČOI. Dále tisku, policii ČR a k vyřízení mému právníkovi. Ať už tento stát je jakýkoliv jsou zákony, které nemůže obcházet nikdo a získávat peníze lstí je trestné i v zemích Afriky. Znovu tedy opakuji nebudu Vám posílat žádné peníze a odstupuji od tzv. registrační smlouvy, a tím odstupuji i od objednávky o nakupování letáků. Tímto ruším veškeré závazky vůči Vám. Pokud na tento smír nepřistoupíte a nebude mi sdělena odpověď do nejpozději do …………. budu se bránit všemi prostředky, které mi dávají zákony této země k dispozici. Věřím, že se dohodneme bez zbytečných peripetií na veřejnosti a zbytečných soudních jednání.

 

   

V .............. dne ..............               Podpis     ..............

 

 

.