Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost na soudce Kr. soudu Mědílka

24. 5. 2009

P o d á v a j í c í :

 

.........                                                                           .....

 

 

K rukám předsedy Krajského soudu Milana Kohoutka

 

 

 

 

                                                           Krajský soud

                                                        Národního odboje 1274/26,

                                         400 03  Ústí nad Labem-Střekov        

                                           ------------------------------------------------ 

 

 

V Lovosicích dne ...........  ...        

 

 

 

 

Věc: 

V souladu s § 170 zákona č. 6/2002 Sb. podávám stížnost na soudce Krajského soudu v Ústí n. L. Judr. Michala Mědílka k Vašim rukám na nevhodné jednání a narušování důstojnosti řízení.

         

 

I.

 

Podávám, shora uvedenou stížnost, předsedovi Krajského soudu v Ústí nad Labem Milanu Kohoutkovi, protože existuje důvodné podezření na nevhodné chování a narušování důstojnosti soudu od výše jmenovaného soudce.   

 

Konkrétně se jedná :

 

1) O vynesení rozsudku u ...........              ...  č.j. ............             .. - v případě  podvodných směnek, které nechává podepisovat firma CALLPA lidem, kterým slibuje zaměstnání a letáky, aniž by něco z toho splnila. V tomto rozsudku svým rozhodnutím a jednáním spatřuji nevhodné chování a narušování důstojnosti v tom, že Judr. Michal Mědílek vědomě zatajuje důkazní materiály a vědomě přehlíží námitky vznesené k těmto směnkám. Tím vzniká důvodné podezření, že vědomě napomáhá firmě CALLPA, krýt své zcela zřejmé podvody.

 

 

II. Skutkový stav a zhodnocení

-----------------------------

 

 

K výše uvedenému bodu uvádím, že soudce Judr. Mědílek neumožnil a nepřiložil k směnečnému platebnímu rozkazu samotnou směnku, čímž neumožnil žalované se seznámit s tím nejdůležitějším o co se opírá žaloba firmy CALLPA. Zároveň postupoval pouze podle směnečného zákona č. 191/1950 Sb., kde se jedná o směnky, které nemají návaznost k žádnému pracovnímu příslibu, neexistuje k nim žádný registrační formulář a ani závazná objednávka letáků. Jelikož všechny tyto věci nejdou oddělit a Judr. Mědílek si ať už z důvodu možné korupce, nebo lenosti, tyto skutečnosti nevzal v potaz, nepřizval svědky a neumožnil účast žalované účast na jednání tím, že jí neomluvil z důvodu nemoci, naprosto vědomě poškozoval pouze žalovanou stranu. Svým jednáním vzbuzuje oprávněné podezření z vědomého krytí podvodného jednání firmy CALLPA, kterého se tato firma nedopouští jen na jedné žalované, ale i na mnoha dalších osobách po celé České republice. Tím, že nepostupoval Judr. Mědílek jako soudce podle platné Ústavy České republiky a Listiny práv a svobod a nepřihlížel ke všem skutečnostem, které mu byli známé ať už z důvodu neschopnosti nebo korupce porušil Judr. Mědílek svým nevhodným chováním důstojnost u soudu.

 

 

Závěr :

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zjevné nadržování firmě, která podvádí lidi a to hlavně invalidní a starobní důchodce, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnané, tedy ty nejslabší, postupuje tento Krajský soudce jako nadčlověk a svým rozhodnutím, které není jediné ničí vědomě podvedené lidi a jejich rodiny. Mám velkou obavu, že v tomto jednání hodlá Judr. Mědílek pokračovat a stejně se na tom podílí další soudce Vašeho soudu Mgr. Fellner, který postupuje naprosto shodně se soudcem Mědílkem. Žádám Vás proto, aby bylo jasně odpovězeno na otázku proč se soudí podle zákona 191/1950 i když soudce dobře věděl o tom, že se podepisují tyto směnky vázaně ke splnění povinností ze strany firmy CALLPA. Jedná se o Registračnímu formuláři, Závaznou objednávce a slib práce a výdělku. Nic z toho se neplní. Naskýtá se znovu otázka, zda soudce Judr. Mědílek za tuto špinavou práci nedostává peníze od podvodníků? Nebo mu snad brání v jasném posuzování jeho lenost nebo neschopnost. Vyslovuji podezření, že tento soudce zneužívá svého postavení a neodvolatelnosti, porušuje Ústavu ČR a Listinu práv a svobod a tím snižuje důstojnost soudu a chová se v rozporu s platnými zákony ČR.  

 

V.

 

Žádost o podání informace.

 

            Vzhledem k tomu, že se jedná o stížnost, kterou po prostudování spisu, který má Váš soud k dispozici a umožněním výslechu postižených je možné doložit,  žádám Vás, abych byl informován o všech rozhodnutích, které jste na svém soudě učinil.

                 Prohlašuji, že jsem ve stížnosti uvedl veškeré skutečnosti po pravdě, která je mě známá.

 

Zároveň Vám posílám dopis, který zatím považuji za dopis v osobní rovině, ale jsem připraven ho uveřejnit jako otevřený pokud mi nebude řádně a v termínu na moji stížnost odpovězeno, což bývá v těchto končinách zvykem.

 

           

                                                                                                                              ..........     ....

 

 

......           ........  dne ........         ......