Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trestní oznámení na soudce Kr. Soudu Mědílka.

24. 5. 2009

P o d á v a j í c í :

 

 

                                                                               .........                                       ....

 

 

 

 

 

 

                                                          Krajské státní zastupitelství

                                                        Národního odboje 1274/26,

                                        400 03  Ústí nad Labem-Střekov        

                                              ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

.............. h dne ..............

 

 

 

Věc: 

V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 v platném znění podáváme oznámení  na soudce Krajského soudu v Ústí n. L. Judr. Michala Mědílka pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 158 trestního zákona a napomáhání k dokonání trestného činu podvodu podle § 250

 

 

I.

 

Podávám, shora uvedený návrh, Krajskému státnímu zastupitelství, protože existuje podezření, které nasvědčuje tomu že byl spáchán trestný čin, a to soudcem Krajského soudu v Ústí n. L.. 

 

Konkrétně se jedná :

 

1) O vynesení rozsudku u ............              .. č.j. ...........              ...  v případě  podvodných směnek, které nechává podepisovat firma CALLPA lidem, kterým slibuje zaměstnání a letáky, aniž by něco z toho splnila. V tomto rozsudku svým rozhodnutím porušuje Judr. Michal Mědílek zákony tím, že zneužívá pravomoci veřejného činitele, aniž by zjišťoval jako soudce skutečnosti o této směnce a bral na vědomí všechny důkazní materiály o podvodném jednání firmy CALLPA. Vědomě je zatajuje, nepoužívá je a nepřihlíží k nim při rozhodování u soudu, čímž vzniká důvodné podezření, že vědomě napomáhá firmě CALLPA krýt své zcela zřejmé podvody.

 

 

 

 

II. Skutkový stav a zhodnocení

-----------------------------

 

 

K výše uvedenému bodu uvádím, že soudce Judr. Mědílek neumožnil a nepřiložil k směnečnému platebnímu rozkazu samotnou směnku, čímž neumožnil žalované se seznámit s tím nejdůležitějším o co se opírá žaloba firmy CALLPA. Zároveň postupoval pouze podle směnečného zákona č. 191/1950 Sb., kde se jedná o směnky, které nemají návaznost k žádnému pracovnímu příslibu, neexistuje k nim žádný registrační formulář a ani závazná objednávka. Všechny tyto tři věci nejdou oddělit a proto postup soudce Krajského soudu Judr. Mědílka, který ani jednu z těchto věcí nevzal v potaz, nepovolil dodatečné námitky, nepřizval svědky, neumožnil obžalované účast na jednání tím, že ji neomluvil z důvodu nemoci. Postupoval naprosto vědomě s úmyslem poškodit žalovanou stranu, což je uvedeno výše. Tím vzbudil oprávněné podezření z vědomého krytí podvodného jednání firmy CALLPA, kterého se tato firma nedopouští jen na jedné žalované, ale i na mnoha dalších osobách po celé České republice. Tím, že nepostupoval podle platné Ústavy České republiky a Listiny práv a svobod a nepřihlížel ke všem skutečnostem, které mu byli známé ať už z důvodu neschopnosti nebo korupce vzbuzuje zcela zřejmé podezření ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a zároveň vzbuzuje podezření z napomáhání v trestném činu podvodu.

 

 

 

III.

Návrh na provedení dalších důkazů  a přílohy:

------------------------------------------------------------------

 

1)      Výslech .............    . jako podávajícího

2)      Závazná objednávka

3)      Registrační formulář

4)      Utajovaná směnka soudem, kterou je nutné si vyžádat

5)      Výslech svědků .............            .  a v případě nutnosti dalších svědků, jejichž jména vám budou přiložena při provedeném výslechu.

6)      Rozsudek pana soudce ve věci ............                  ..   

 

Závěr :

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podezření ze závažné trestné činnosti výše jmenovaného a je úmyslně tolerován podvod firmy CALLPA, kdy soud nepřipouští žádné námitky ani výslechy svědků a směnka, která je součástí celého podvodného jednání je tajena soudem a není s ní seznámena žalovaná strana, kdy se takovéhoto jednání dopouští soudce a je nebezpečí, že v takovémto jednání hodlá pokračovat považuji za nutné celé trestní oznámení řádně vyšetřit a dát možnost všem, kteří budou mít zájem se k tomuto trestnímu oznámení připojit a podat svědectví o tom jak podvádí firma CALLPA a jak postupuje Krajský soud v Ústí n. L. včetně dalších svědectví. Jedná se o podezření z trestné činnosti soudce a to by mělo být vyšetřeno takovým způsobem, aby bylo jasně odpovězeno na otázku zda věděl o tom, že se podepisují směnky, registrační formuláře a závazné objednávky, které nelze oddělit a přitom se slibuje zaměstnání anebo o tom nevěděl. Pokud pan soudce všechny námitky četl a prohlížel i přílohy pak nemůže být pochyb o tom, že vědomě porušil Ústavu ČR  a Listinu práv a svobod a kdyby byla u nás odvolatelnost soudu měl by dávno svoji činnost ukončit.   

 

 

 

V.

 

Žádost o podání informace.

 

            Vzhledem k tomu, že se jedná o podezření ze závažné trestné činnosti u soudce Krajského soudu v Ústí n. L., žádám Krajské státní zastupitelství, aby mě informoval ve lhůtě do třiceti dnů o přijatých opatřeních a dále žádám o vyrozumění výsledků šetření. Zároveň žádám Krajské státní zastupitelství, abych byl vyrozuměn o všech prováděných právních úkonech.

                 Prohlašuji, že jsem v oznámení uvedl veškeré skutečnosti po pravdě, která je mě známá.

 

 

           

                                                                                                                              ..............

 

 

 

............        ..  dne .......          .......